Tālrunis 29107155
Latviešu
Valoda: Latviešu
Tālrunis 29107155

     Adobe InDesign
Teksta apstrāde un maketu izveide


Mācību programmas laikā students apgūs izdevniecības datorgrafikas pamatus, kas dizainerim ir nepieciešami, strādājot ar tekstu un tā apstrādi. Kurss veltīts galvenajiem teksta apstrādes veidiem un pielietojumiem.


Izdevniecības datorgrafika ir neatņemama sastāvdaļa jebkurā dizaina jomā, kas kaut nedaudz saistīta ar tekstu. Strādājot redakcijās vai pie grāmatu dizaina veidošanas ar liela apjoma tekstiem, kā arī veidojot jebkura veida grafisko dizainu ir svarīgi ievērot principus, kas ir neatņemami darbā ar tekstu.

Darba procesā izglītojamais iemācīsies pareizi noformēt, apstrādāt un rediģēt tekstu. Darbs norisināsies datorprogrammā Adobe InDesign un darba process sāksies ar programmas pamatīgu apguvi, kas sevī ietvers tās galvenās funkcijas, iespējas un darba pamatprincipus.

 Darba procesa laikā izglītojamais iegūs sapratni par teksta, kā kompozīcijas elementa un izteiksmes līdzekļa mijiedarbību ar kopējo grafisko attēlojumu. Izglītojamais spēs atšķirt lasāmos fontus no virsrakstu fontiem, iemācīsies izvēlēties pareizo burtu lielumu, krāsu un fontu, lai klientam būtu maksimāli ērti un parocīgi uztvert sniegto informāciju, kā arī izglītojamais iemācīsies rediģēt informācijas daudzumu, atsakoties no lieka un akcentējot svarīgāko.


Programmas saturs


  1.    Darbs ar vektora elementiem
  2.     Teksta pārnesumu apguve
  3.     Dokumentu sagatavošana drukāšanai
  4.     Darbs ar rastra elementiem
  5.     Darbs ar krāsu
  6.     Stilu apguve
  7.     Teksta redaktoru īpašības
  8.     Darbs ar PDF
  9.     Tabulas
  10.     Burtu mācība

Mācību sākums aprīlī. 
​​
Kursa ilgums: 2 mēneši (30 ak. stundas) - 1 nodarbība nedēļā (3 ak. stundas katra).

Mācību maksa: 169, 00 euro

Sertifikāts

Kursa noslēgumā izglītojamajam tiek piešķirts Webskolas sertifikāts par neformālās izglītības programmas «Adobe InDesign» apguvi. 

Sazināties ar mums

Obligāts
Obligāts
Obligāts
Noradīet programmas nosaukumu
Obligāts