Tālrunis 29107155
Latviešu
Valoda: Latviešu
Tālrunis 29107155

 Programmēšana

Web izstrāde


Web izstrādātāji spēlē svarīgu lomu web aplikāciju un mājas lapu izveidē. Mūsdienu web izstrādātājam ir plašas zināšanas web izstrādes tehnoloģijās un metodoloģijā, turklāt viņam ir plašas iemaņas dažādu web izstrādes līdzekļu izmantošanā, viņš zina dažas programmēšanas valodas, izkārtošanas un stilizācijas valodas, ar kuru palīdzību tiek veidotas jaudīgas, mūsdienu, drošas web aplikācijas un mājas lapas.

Datorgrafika

Adobe Photoshop

Kursā ir iekļauta rastra grafikas pamata iespēju izpēte Adobe Photoshop. Programmas īpašība — zīmēšanas rīku izpēte un attēla apstrāde praktiskajos piemēros.


Adobe Ilustrator

Izglītojamais iemācīsies strādāt grafiskajā programmā Adobe Ilustrator. Mācēs izveidot telpiskas pogas, veidot kartiņas, plakātus, iepakojumu, izveidot avīzi, kredītkartes dizainu, atlaižu karti/kuponu, izveidot zīmogu, bukletu, flaijeri, varēsiet izveidot savas otas un ornamentus. Spēs patstāvīgi sagatavot failus drukas vajadzībām tipogrāfijā.

Adobe InDesign

Mācību programmas laikā students apgūs izdevniecības datorgrafikas pamatus, kas dizainerim ir nepieciešami, strādājot ar tekstu un tā apstrādi. Kurss veltīts galvenajiem teksta apstrādes veidiem un pielietojumiem.

Izglītojamais iemācīsies strādāt grafiskajā programmā Adobe Ilustrator. Mācēs izveidot telpiskas pogas, veidot kartiņas, plakātus, iepakojumu, izveidot avīzi, kredītkartes dizainu, atlaižu karti/kuponu, izveidot zīmogu, bukletu, flaijeri, varēsiet izveidot savas otas un ornamentus. Spēs patstāvīgi sagatavot failus drukas vajadzībām tipogrāfijā.

Ilustrācija

Izglītojamais iemācīsies strādāt ar planšeti gan Adobe Ilustrator, gan Adobe Photoshop programmās. Veidosim savas orģinālās kompozīcijas — telpiskus augļus ar mesh tool, gleznosim photoshopā, veidosim orģinālu cilvēku un dzīvnieku tēlus ar gaismām un ēnām.